Jesteśmy tutaj dla Ciebie

~ Warunki i zasady korzystania ze strony internetowej ~

1. Wstęp

Witamy na naszy stronie.
Na tej stronie znajdują się warunki, na jakich można korzystać z naszej strony internetowej simplyalive.space, zarówno jako zarejestrowany użytkownik, jak i gość. Proszę zapoznać się z nimi uważnie przed skorzystaniem z serwisu.
Korzystając ze strony, akceptujesz warunki i zobowiązujesz się do ich przestrzegania. Jeśli nie akceptujesz warunków, opuść stronę.

2. Kim jesteśmy

Zespół Simply Alive Space.

3. Korzystanie ze strony internetowej

Otrzymujesz zgodę na tymczasowe korzystanie ze strony internetowej, jednakże zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia lub zmiany naszej usługi w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności prawnej.
Wszystkie kody identyfikacyjne, hasła i inne informacje dotyczące bezpieczeństwa należy traktować jako poufne.
Jeśli zezwalasz osobom trzecim na korzystanie z naszej strony, musisz się upewnić, że w pierwszej kolejności zapoznali się oni warunkami i że ich przestrzegają.
Korzystaj z tej strony zgodnie z prawem i podanymi warunkami.
Często aktualizujemy stronę i wprowadzamy na niej zmiany, ale nie jesteśmy zobligowani do tego, w związku z czym materiały na stronie mogą być nieaktualne. Treści na stronie nie mają charakteru porad i nie powinieneś na nich polegać. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność prawną i koszty związane z pokładanym zaufaniem do informacji prezentowanych na stronie przez kogokolwiek.
Przestrzegamy naszej polityki prywatności przy przetwarzaniu informacji o użytkownikach serwisu. Możesz zapoznać się z naszą Polityką Prywatności pod linkiem https://medytacje.mailchimpsites.com/Polityka-prywatnosci.
Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych i potwierdzasz, że podane przez Ciebie informacje są dokładne.

4. Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich własności intelektualnych na stronie (na przykład praw autorskich do tekstów i projektów graficznych).
Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać informację z dowolnej strony na witrynie w celach prywatnych, ale nie do użytku komercyjnego bez licencji od nas.

Napisz do nas na adres simplyalivespace@gmail.com w przypadku jakichkolwiek zapytań.

5. Nasza odpowiedzialność prawna wobec Ciebie

Nie gwarantujemy dokładności materiału na naszej stronie. W zakresie, w jakim jest to prawnie możliwe, nie ponosimy prawnej odpowiedzialności za:
Straty wynikające z korzystania z naszej strony ani
utratę dochodu, zysku, biznesu, danych, umów, reputacji lub oszczędności.
Wykluczamy również, o ile jest to prawnie możliwe, wszystkie warunki i gwarancje lub obietnice wynikające z przepisów prawa lub statutów.
Nie wykluczamy prawnej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała w wyniku naszego zaniedbania lub odpowiedzialności prawnej za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, lub w przypadku innych sytuacji, w których wykluczenie jest zabronione przez prawo.

6. Przestępstwa komputerowe

Jeśli zrobisz coś, co jest przestępstwem na mocy obowiązującego prawa, twoje prawo do korzystania ze strony zakończy się z efektem natychmiastowym. Prześlemy zgłoszenie do odpowiednich władz i podamy im twoją tożsamość.
Przykłady niewłaściwego użytkowania komputera obejmują wprowadzenie wirusa, robaka, Trojana i innych materiałów szkodliwych pod względem technologicznym.
Nie próbuj uzyskać dostępu do naszej strony lub serwera lub jakiejkolwiek połączonej bazy danych ani też przeprowadzić żadnego „ataku” na stronę.
Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za jakiekolwiek szkody wyrządzone przez wirusy lub inne szkodliwe materiały przesyłane za pośrednictwem naszej witryny.

7. Łącza do naszej witryny

Użytkownik może podać legalny link do strony głównej naszej witryny internetowej, jeśli zawartość witryny użytkownika spełnia standardy naszej polityki użytkowania.

Napisz do nas na adres simplyalivespace@gmail.com w przypadku jakichkolwiek zapytań.

8. Linki z naszej strony

Odnośniki na naszej stronie do innych stron internetowych są podane wyłącznie w celu informacyjnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne witryny ani za jakiekolwiek straty wynikające z ich użytkowania.

9. Zmiany

Istnieje możliwość zmiany warunków użytkowania strony. Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z nimi, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

10. Prawo właściwe

  • Niniejsze Warunki i Zasady korzystania ze strony internetowej oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub związane z nimi, ich przedmiotem lub powstaniem (w każdym przypadku, w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają i są interpretowane zgodnie z przepisami prawa.

  • Wszelkie powództwa, czynności lub postępowania wynikające z niniejszych Warunków i zasad korzystania ze strony internetowej lub z nimi związane będą prowadzone wyłącznie we właściwych sądach.

12. Skontaktuj się z nami

Napisz do nas na adres simplyalivespace@gmail.com w przypadku jakichkolwiek zapytań.

Możemy wykorzystywać informacje dotyczące Państwa wizyty, stosując pliki cookies, czyli tzw. ciasteczka, które pomagają poprawić efektywność strony internetowej albo zaoferować reklamy. Kontynuując przeglądanie naszej strony internetowej, zgadzacie się Państwo na korzystanie przez nas z ciasteczek.

Polityką Prywatności.